Interview: hari, in: “Erziehung & Wissenschaft”, 10/2005